Gedeelde waardecreatie

In Rethinking Capitalism onderbouwt de Amerikaanse topeconoom Michael Porter zijn pleidooi voor concurrentiestrategieën waarmee ondernemingen en organisaties zich in de eerste plaats richten op het delen van waarde in plaats van kortetermijnbelangen leidend te blijven maken.

Prof. dr. Michael E. Porter (1947) maakt mondiaal school met zijn visie op ondernemen in relatie tot de opeenvolgende crises in de westerse wereld, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de klimaatverandering die zich heeft ingezet.

Michael Porter is hoogleraar bedrijfskunde aan de Harvard Business School en geldt als autoriteit onder economen. Hij wordt beschouwd als icoon op het vlak van concurrentiestrategie. Voor diens inspirerende inzichten zijn people, planet, profit de leidende succesfactoren. Samen met Mark R. Kramer beschrijft Porter zijn visie in twee Harvard Business Reviews (HBR). Onderaan deze introductie treft u de verwijzingen aan.

Lees meer

Michael Porter vindt gehoor bij toonaangevende ondernemingen, organisaties en overheden omdat hij een realistisch perspectief schetst voor bedrijfsstrategieën die op een bredere maatschappelijke betrokkenheid zijn geënt. Porter onderbouwt de stelling dat een onderneming op termijn bedrogen uitkomt door de kwartaalcijfers leidend te blijven maken in de veronderstelling dat dit het bedrijfsbelang dient. Veel aandeelhouders denken old school of gaan anderszins voorbij aan het delen van waarde met alle stakeholders.

“Voor een onderneming die de bijkomende schade van haar bedrijfsvoering extern laat landen en ook anderszins geen maatschappelijke meerwaarde genereert, is in de 21ste eeuw geen plaats meer,’  voorziet Porter.

In het vraaggesprek voor HBR-TV verklaart Porter zijn inspirerende perceptie op ondernemen nader aan de hand van heldere praktijkvoorbeelden. Bekijk dit filmpje als een college maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en begrijp waarom Porter bepleit hoe social capitalism tot een gezonde bedrijfseconomische groei leidt en tegelijk lokale belangen dient.

Download Strategy & Society (2006 »

Download Shared Value (2011)         »

 


 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!