Bioraffinage in Nederland

Het Dutch Biorefinery Cluster maakt door bundeling van kennis, kunde, faciliteiten en middelen via open innovatie een sprong voorwaarts in het vollediger tot waarde brengen van biomassa. Een hoogwaardig landbouwproduct als vezelhennep kan in dit proces een belangrijke rol gaan spelen.

Met de beoogde realisatie van de bio-economie staat de wereld aan de vooravond van de derde industriële revolutie. Deze transitie laat de petrochemie kantelen naar de biochemie. Via groene chemie in haar haven- en industriecomplex dient Rotterdam een belangrijke rol in dit overgangsproces  te spelen. Vezelhennep kan hier van grote betekenis worden.

De potentie van de hennepplant als akkerbouwgewas mag vanuit historisch perspectief worden beschouwd als wat aardolie sinds de tweede industriële revolutie betekent, voor zowel de westerse wereld als in veel ontwikkelingslanden. Bioraffinage maakt chemische bouwstenen uit eigentijds plantmateriaal mogelijk, in plaats van uit fossiele bronnen. Maar bij voorbeeld ook eiwitcascadering en het sluiten van mineraalkringlopen.

Als bron van lokaal herwinbare lignocellulose past de hennepteelt dus naadloos in de huidige beleidsomgeving. Via multifunctionele metropolitane landbouw die een veelzijdig toepasbare biobased grondstof oplevert kan hennep voor de ontwikkeling van het Dutch Biorefinary Cluster dus van bijzondere betekenis zijn.

Tel hierbij op de structurele vastlegging van COen het mag duidelijk zijn dat vezelhennep als een serieuze cash crop voor de naaste toekomst moet worden gezien om beleidsdoelstellingen en klimaatambities in te vullen.

 

 

 

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!