vezelhennep_penwortel

Hennep verbetert teeltbodem

ROTTERDAM, 9 augustus 2012 – Medio jaren 1990 wees onderzoek uit dat de hennepplant zich goed leent voor saneringsteelt op vervuilde grond. Als zodanig was het gewas al succesvol beproefd na de kernramp in Tsjernobyl van 1987. Behalve voor groene bodemsanering (fytoremediatie) leent vezelhennep zich voor het opwaarderen van het bodemsubstraat (fytostabilisatie) van uitgeputte landbouwgrond of ander braakliggend terrein.

Het wortelgebied van hennep kan zich tot meer dan een meter diep ontwikkelen waardoor de bodem na circa vijf jaar aansluitende teelt sterk is verbeterd. Zo kunnen kosten worden bespaard op dure methoden voor conventionele bodemsanering en worden nieuwe waarden gecreëerd via landschapsontwikkeling en versterking van ecosysteemdiensten.

De combinatie van productie van hoogwaardige biomassa, het afvangen van fijnstof, zuurstofproductie en het vastleggen van CO2 maakt dat groene bodemsanering met vezelhennep aansluit bij de missie van Pantanova om metropolitane landbouw gezicht te geven.

» Hennep in Tsjernobyl

» Groene bodemsanering

» Bodemsubstraat

» Ecosysteemdiensten

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!