Maasvlakte_2_hennepteeltlocatie

Hennepteelt Tweede Maasvlakte van de baan

ROTTERDAM, 1 december 2012 – Het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) ziet er van af om op de Tweede Maasvlakte vezelhennep te laten telen. Gesteund door de Stichting Metropolitane Landbouw was Pantanova samen met Value Mediation Partners sinds 2011 met het HBR in gesprek om op MV2 tijdelijk hoogwaardige biomassa te gaan produceren met het oog op lokale productie van herwinbare grondstof voor de bioeconomie.

De oogst zou worden toegepast voor duurzame bouwmaterialen als woningisolatie en natuurvezelbeton die in Rotterdam konden worden toegepast, evenals voor diervoeding. Het zou voor het eerst in decennia zijn dat weer hennep werd verbouwd in Zuid-Holland, ooit het epicentrum van de hennepteelt in Europa.

In 1937 werd in Nederland voor het laatst hennep verbouwd bij Lekkerkerk. Sinds 1994 staat het gewas wel weer op de akkers in Noordoost-Nederland. Met circa 10.000 hectaren per jaar is Frankrijk de grootste producent in Europa.

Lees meer

De pilot Pantanova-MV2 zou een looptijd van vijf jaar krijgen en was bedoeld als startmotor voor de herintroductie van hennep in de reguliere akkerbouw in Zuid-Holland. Pantanova had voor een teeltareaal van 100 hectaren een sluitende business case ontwikkeld, maar het HBR ziet er bij nader inzien geen brood in het duurste stuk braakliggende grond van Nederland een economisch nuttige bestemming te geven zolang deze niet commercieel is uitgegeven

Na anderhalf jaar voorbereiding motiveerde het HBR de afwijzing met het argument dat prioriteit moeten worden verleend aan het belang van zeemeeuwen. De watervogels vormen een erkend probleem in het haven- en industriegebied. Het HBR biedt meeuwen nu de ruimte om de locatie langs het nieuwe Slufterstrand als broedgebied in te nemen.

Hennep is lange tijd een ‘vergeten’ landbouwgewas geweest. Maar in de regio Rotterdam is sinds mensenheugenis hennep geteeld, met name in de B-Driehoek (gemeente Lansingerland) en de Goudse regio, alsmede de Hoekse, Krimpener en Alblasserwaard.

In de late middeleeuwen en de Renaissance vormden de hennepteelt en de kap van eikenhout de bakermat voor de Hollandse scheepsbouw. Deze vroege biobased industrie faciliteerde vervolgens de internationale handelsvaart en kaapvaardij, evenals de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en industrie.

» Hennep en Rotterdam

» Missie

» Close the Chain, Please!