hennep_rotterdam_kaart_1100 na Chr

Algemeen bekend is dat de stad Rotterdam haar naam ontleent aan de rivier de Rotte. Tegenwoordig staat deze voormalige veenrivier via het Rotterdamse boezemstelsel ter hoogte van Rotterdam-Crooswijk in verbinding met de Binnenrotte, welke op haar beurt vanaf de Vlasmarkt via de Leuvehaven uitmondt op de Nieuw Maas. Thans verbindt de Rotte de Maasstad met Gouda.

Vrijwel iedere Nederlander weet dat Rotterdam is ontstaan uit het vissers- en handelsdorp Rotta aan de Maas, dat vanaf het jaar 900 ontstond aan de uitloop van de Rotte op de Maas. Maar op de vraag waar deze veenrivier haar naam aan ontleent hebben historici tot dusver geen sluitend antwoord. Met enige armslag kan worden verwezen naar het boek De Rottestroom van G. Rijken, die aannemelijk maakt dat Rotterdam haar naam aan de hennepteelt ontleent.

De_Rottestroom_citaat_pag254

Destijds slingerde de Rotte zich als natuurlijke waterloop door het veen- en moerasgebied binnen de Maasdelta, die zich circa 2500 jaar voor de christelijke jaartelling vormde. Al voor het jaar 1000 kreeg de rivier namen mee als Rotte A, Roode A en Rottestroom. Deze aanduidingen lijken te verwijzen naar de hennepteelt die hier sinds de vroege middeleeuwen plaatsvond.

Ook elders in Nederland verwijst de etymologie naar de hennepteelt van weleer, zoals het Rottepolderplein bij Haarlem en De Kempen in Brabant, het dorp Gennip, maar ook termen als Geelbuiken, zoals touwslagers wel werden genoemd die met bundels hennepvezels om hun middel aan de lijnbaan stonden. (Wordt aangevuld)

» Download De Rottestroom van G. Rijken.Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!