Pantanova biedt een full service concept aan voor de teelt van vezelhennep als uitgangsmateriaal voor de circulaire maakindustrie. Met dit kringloopprincipe fungeert Pantanova als startmotor voor metropolitane landbouw van een herwinbare duurzame grondstof voor biobased productieprocessen.

Metropolitane landbouw wordt gestuurd door de vraag uit het nabije stedelijk gebied. Binnen dit concept is een fundamentele rol voor de agrarische sector weggelegd. Het Pantanova-concept onderscheidt zich van stadstuinbouw door professionele agrarische en industriële grootschaligheid. Door de beoogde ketens te faciliteren wil Pantanova bijdragen aan de overgang van de fossiele economie naar een samenleving die gebruik maakt van minder milieubelastende grondstoffen.

Pantanova slaat een brug tussen stad en platteland en geeft uitvoering aan een ecologisch en economisch verantwoorde businesscase. Er kan een combinatie worden gevonden met landschapsontwikkeling, recreatieve projecten en bodemsanering. Onze dienstverlening voorziet desgewenst in het beheer van braakliggend terrein via fytoremediatie.

Shared value versus stakeholder value only is het leidende beginsel voor het Pantanova-concept, waarmee de belangen van investeerders en de samenleving op de langere termijn het best zijn gewaarborgd. Pantanova voegt hier een dimensie aan toe door bedrijven te verbinden die samenwerken op basis van dezelfde herwinbare grondstof, waarvan de waarde al eeuwen is aangetoond.

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit kringloopconcept. Close the chain, please!

» Terug naar HomePantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!