Hennepveld_Groningen_2103

Door de marktvraag naar natuurvezels in verschillende industriële sectoren te identificeren en hierop de akkerbouwmatige productie van hennep af te stemmen kan dit vergeten akkerbouwgewas terugkeren als cash crop in de Nederlandse rotatielandbouw.

Toepassing van hennep en vlas als biobased grondstof voor de maakindustrie draagt bij aan een beter leefmilieu, onder meer door versterking van de biodiversiteit in de bodem en het vastleggen van CO2 door het reduceren van emissies van broeikasgassen. Ondertussen draagt de vezelhennepteelt bij aan een betere structuur van de landbouwgrond.

Pantanova adviseert ondernemers, akkerbouwers en loonwerkers over de mogelijkheden die hennep biedt als herwinbaar uitgangsmateriaal voor industriële productieprocessen ter vervanging van fossiele en synthetische grondstoffen.

Door toepassing van natuurvezels kunnen bedrijven hun duurzaamheidsambities realiseren, hun marktpositie voor de langere termijn versterken en hun bedrijfsimago vergroenen. Voor de primaire sector heeft hennep de potentie uit te groeien tot het Vierde Gewas in Nederland, naast aardappelen, suikerbieten en uien.

 Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!