Hennepakker_DunAgro_940x360

Vezelhennep is een eenjarige plant die als akkerbouwgewas jaarlijks wordt ingezaaid om te worden verwerkt tot vezel, houtjes, voedingsproducten en diervoeder. De bastvezel en de houtige binnenkern vormen grondstoffen voor tal van industriële toepassingen. Uit het zaad wordt spijsolie geperst. De perskoek en de bloemen van de vrouwelijke plant leveren een eiwithoudend diervoeder op. Als gehele plant silage vormt gehakselde vezelhennep een superieure structuurbron voor melkkoeien.  

In de EU-lidstaten wordt jaarlijks ongeveer 16.000 hectaren industriehennep geteeld, met Frankrijk en Duitsland als grootste productiegebieden. De meeste afzet vindt plaats in de vorm van bastvezel aan de automobielsector, gevolgd door de papierindustrie. In de bouwsector wordt hennep verwerkt in vezelversterkte kunststof en als alternatief voor glas- en steenwol. In combinatie met kalk en leisteen biedt hennephout toepassingen als isolerend bouwmateriaal.

Behalve dat alle hennepsoorten zijn geclassificeerd in dezelfde familie Cannabaceae, bevat vezelhennep tijdens de oogst maximaal 0,3 procent thc. De Europese Rassenlijst bevat vijf soorten vezelhennep van Nederlandse makelij: Uso-31, Chamaeleon, Yvori, Marcello en Markant. Alle geregistreerde industriële varianten staan vermeld in de editie december 2012, Artikel 63, vanaf pag 209).

Vezelhennep heeft met de psychoactieve varianten vooraleerst de familienaam gemeen. De laatste groep is tientallen malen groter en bevat al snel 7 tot 15 procent thc. Deze soorten worden vooral geteeld voor recreatief, therapeutisch en (para-) medicinaal gebruik.

» Lees meer

Kringloopeconomie
Brussel bestempelt hennep als duurzaam akkerbouwgewas vanwege het milieuvriendelijke karakter van de teelt, die bijdraagt aan het faciliteren van de circulaire economie. In de Europese Unie mogen circa veertig hennepvariëteiten als landbouwgewas worden geteeld.

Het gewas groeit razendsnel dicht, wat betekent dat onkruid op de teeltakker geen kans krijgt. Hennepteelt vereist weinig mineralen en voor oogstmaximalisatie volstaat de grond met drijfmest(injectie), in plaats van of in combinatie met kunstmest. De plant is nagenoeg resistent tegen ziekten en plagen. Als gevolg zijn geen bestrijdingsmiddelen nodig waardoor de plant ook biologisch kan worden geteeld.

Treksterke bastvezel
Hennep heeft een sterke buigzame stengel en groeit in ongeveer 120 dagen naar een hoogte van 2,5 tot 4 meter. De stam ontwikkelt zich rond een holle houtige kern die aan de buitenkant wordt beschermd door een oersterke bastvezel. Deze natuurvezel vormt in Nederland doorgaans het hoofddoel van de teelt. De jaarlijkse opbrengst per hectare varieert van circa 7 tot soms 15 ton droog stro, die machinaal wordt gescheiden.

De bastvezel heeft een enorme natuurlijke treksterkte die groter is dan van staal en vormt ongeveer 30 procent van de geoogste biomassa, de helft bestaat uit hout en 20 procent uit groendelen. De opbrengst is afhankelijk van het doel van de teelt, het klimaat en kwaliteit van de bodem. Wordt hennep dun gezaaid, dan ontstaan bossige planten die veel zaad en biomassa opleveren. Wordt dikker gezaaid, dan is de opbrengst aan de bastvezel hoger.

In landen met veel zonuren wordt hennep soms als dubbeldoelgewas geteeld. De vrouwelijke planten vormen zaad met een hoge voedingswaarde door de bijzondere verhouding van omegavetzuren, waaronder het zeldzame gammalinoleen. Het zaad is glutenvrij. Sinds 2012 wordt in Nederland een nieuwe techniek toegepast om de groendelen en de stengel in een maaigang gescheiden te oogsten.

Melkveehouderij
Vanwege het grote absorptievermogen wordt hennephout in Nederland vooral vermarkt als bodembedekking in binnenverblijven voor dieren en uitloopstallen, van de paardenbox tot de caviakooi en van de melkveehouderij tot de pluimveeverzorging. Tijdens publieksbijeenkomsten wordt hennephout gebruikt als evenementenstrooisel omdat het moddervorming en bodembeschadiging tegengaat.

Bodemverbeteraar
Het wortelgestel van hennep kan tot wel 1,5 meter steken, waardoor mineralen en water uit diepere bodemlagen worden benut. Door het fijne complex dat zich vanuit de penwortel ontwikkelt verbeteren de kwaliteit en structuur van de teeltgrond. Er wordt zuurstof en organisch materiaal toegevoegd waardoor de microbacteriële ontwikkeling in de bodem toeneemt. Afhankelijk van de oogstmethode blijft jaarlijks meer dan een ton wortelmateriaal achter in de bodem en op het land.

Hennep gedijt in drogere gebieden en onder uiteenlopende weersomstandigheden. Op zeer natte, koude, zware of zeer arme zandgrond is hennepteelt minder succesvol. Op oude zandige landbouwgrond worden desondanks verrassend hoge opbrengsten gerealiseerd.

Hennep groeit wereldwijd
Van origine is hennep tweehuizig en behoort tot de familie Cannabinaceae, waartoe ook hop (Humulus) behoort. Oorspronkelijk komt Cannabis sativa Linnæus uit West- en Centraal-Azië, maar als landbouwgewas groeit het tegenwoordig wereldwijd. Samen met vlas valt hennep in een Europese landbouwregeling die de teelt van natuurvezelgewassen bevordert met het oog op de biobased economy.

De toegestane ondersoorten staan vermeld op de Europese Rassenlijst voor Landbouwgewassen en hebben een verwaarloosbaar thc-gehalte van maximaal 0,3 procent. Vezelhennep is wel familie, maar is een andere plant dan marihuana. De planten verschillen als een bakbanaan van een chiquita.

Behalve in China, Canada, Rusland, de voormalige Sovjetstaten, Groot-Brittannie en de Europese lidstaten wordt op andere continenten de teelt van industriehennep slechts bij uitzondering toegestaan. De hoofdoorzaak is te vinden in het krampachtige drugsbeleid waarin veel landen de Verenigde Staten zijn gevolgd, nadat Washington de hennepplant in 1937 bestempelde als killer weed en verordonneerde dat de plant wereldwijd dient te worden uitgeroeid.

» De Europese Rassenlijst voor landbouwproducten.

» De toepassingen van hennep.

» De geschiedenis van hennep.

» Niet alle hennep is wiet.

 
 

 Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!