Alle informatie die deze website verstrekt valt onder het intellectueel eigendom van Pantanova BV waarop copyright rust.

Aan deze website kunnen derden geen rechten ontlenen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van enige onvolkomenheid in de functionaliteit of inhoud van deze website.

Het staat derden vrij materiaal te benutten voor niet-commerciƫle doeleinden, op voorwaarde van een transparante bronvermelding. Indien materiaal wordt overgenomen, dan verwachten wij een mededeling op contact@pantanova.nl.

De informatie en werking van dit domein zijn met zorg samengesteld. Pantanova BV heeft zich ingespannen om eventuele eigendomsrechten op illustraties te achterhalen. Indien hiertoe aanleiding bestaat verzoekt Pantanova BV onvoorziene rechthebbenden contact op te nemen.Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!