eiha_logo_green_recovery_uitgelicht

EIHA lanceert The Hemp Manifesto

BRUSSEL 24 april 2020 – Namens henneptelers, verwerkers, kennisinstellingen, vele tientallen mkb-bedrijven, start-ups en sympathiserende zelfstandig ondernemers en particulieren in 27 lidstaten van de Europese Unie representeert de European Industrial Hemp Association (EIHA) circa 150 belanghebbende partijen in Brussel om industrieel toepasbare varianten van de cannabisplant te emanciperen.

eiha_oursolution

Een onwaarschijnlijk percentage bestuurders en politici maakt zich via evidente intellectuele luiheid nog altijd verdacht door zich niet te verdiepen in de potentiële waarde die het landbouwgewas hennep biedt. In relatie tot het historisch bewezen gebruik van deze plant, zou in tijden van grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en de volksgezondheid toch een lichtje mogen gaan branden, zou je verwachten.

IMG_0372

Daarom bepleit de EIHA opnieuw een versoepeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In haar manifest zet de brancheorganisatie de zegeningen van Cannabis ‘industrialis’  af tegen de oneigenlijke en achterhaalde agrarische wet- en regelgeving. Hierin dateert het lemma cannabis immers van begin jaren 1960. Anderzijds wordt de Europese Rassenlijst van Landbouwgewassen vrijwel jaarlijks aangevuld met nieuwe soorten, waarvan de doorontwikkeling wordt geremd onder verwijzing naar achterhaalde wet- en regelgeving, die per lidstaat verschillend wordt toegepast.

Lees meer

 

eiha_hemp_manifesto_coverDoor nuchtere feiten en cijfers te plaatsen tegen de achtergrond van uitdagingen die het klimaatvraagstuk en degradatie van landbouwgronden in Europa oproepen, brengt de EIHA hennep op tafel als bijdrage en deeloplossing voor tal van maatschappelijke vraagstukken. Op het gebied van de volksgezondheid, de nooddruftige bouwsector, de heilloze productie van uitsluitend lineair geproduceerde kunststoffen en de destructieve katoenteelt, om er enkele te benoemen.

In haar manifest benadrukt de EIHA dat politieke overwegingen die primair eigenbelang centraal stellen dienen te worden onderkend en gepareerd. In plaats hiervan kan Brussel een op wetenschap gebaseerd onderscheid aanbrengen tussen marihuana en vezelhennep en niet langer te neuzelen over een tiende procentpunt van het ene of het andere inhoudsstofje. Want vezelhennep en recreatieve cannabis – oftewel wiet, dan wel marihuana – mogen dan allebei cannabis zijn, de varianten verschillen onderling als een bakbanaan van een Chiquita.

eiha_proposal_1

Het in april 2020 gepresenteerde EIHA-manifest actualiseert en bundelt een reeks langer gehanteerde juridische argumenten tegen cannabis. Met bewonderenswaardige precisie zijn versteende juridisch bezwaren die tot in de Verenigde Naties nog gehoor vinden, uitgebeend, geanalyseerd en gedetermineerd. Zelfs bij de meest fossiele geesten zouden hiermee de ogen mogen worden geopend.

Eigenlijk nogal sneu dat anno 2020 allemaal nodig moet zijn. De cannabisplant blijft een gratis en welgemeende gift van Moeder Natuur en is alleen al om deze reden als een van de eerste plantsoorten gedomesticeerd, samen met onder meer mais, graan, rijst, aardappelen en vruchten. En hiermee zelfs ook volop geprezen in het Oude en Nieuwe Testament. Maar kennelijk is het wachten op een eigentijds wonder om cannabis te emanciperen.

IMG_7127

» The Hemp Manifesto

» The Future of Fiber

» Europese Commissie bestempelt hennepproducten als Novel Food

» EIHA trekt 3,5 miljoen euro uit voor onderzoek

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!