ruwvoer_handenvol

Ruwvoer melkvee

Een groeiend aantal melkveehouders doet de laatste jaren ervaring op met vezelhennep in het rantsoen van hun koeien en geiten. Zij tonen zich veelal enthousiast over de effecten die dit ingrediënt op hun dieren heeft. De voordelen lijken primair te schuilen in een betere omzetting van het voer in combinatie met een hogere activiteit en betere melkproductie.

Melkkoeien en -geiten hebben ‘prik’ en de vorming van een ‘mat’ in hun pens nodig voor een optimale spijsvertering. Omdat hennep bijzondere inhoudsstoffen combineert met een hoog percentage celdelen dat moeilijk of niet verteerbaar is, biedt deze gewasteelt vanuit het bestaande perspectief op ruwvoer een interessante structuurbron. Hennep bevat ook eiwit dat voor dieren en mensen verteerbaar is. Melkvee heeft zowel structuurvoer als eiwit nodig.

Voederwaarde
De voederwaarde van vezelhennep is lager dan van gangbare ruwvoeders. Toevoeging aan de voedermix leidt volgens ervaringsdeskundigen niettemin tot toegevoegde waarde die andere ingrediënten minder of niet leveren. Geënquêteerde melkveehouders wijzen bij voorbeeld op een lager gebruik van antibiotica en dat hun dieren minder ontstekingen aan uiers en klauwen ontwikkelen.

Lees meer

veevoer

Bevindingen
Praktijkonderzoek door de HAS Den Bosch toonde in 2014 aan dat nog geen 1 procent van alle circa 17.000 melkveebedrijven in Nederland ervaring met vezelhennep heeft opgedaan. Gegeven de positieve bevindingen van de meer dan tachtig geënquêteerde veehouders blijkt dat voor ruwvoerhennep een markt openligt. Het HAS-onderzoek laat zien dat hennep mag worden beschouwd als een goedkoop regionaal alternatief voor onder meer (import)luzerne en graszaadhooi.


Diergezondheid
Anderzijds is duidelijk dat er nauwelijks wetenschappelijke kennis, feiten en meerjarige ervaringen gedocumenteerd zijn die de geclaimde effecten van ruwvoerhennep onderbouwen. Dit kan door de effecten op gezondheidsaspecten te onderzoeken en de uitwerking op het bedrijfsresultaat te beoordelen. Voor een bredere toepassing van ruwvoerhennep zal aanvullend (praktijk)onderzoek moeten worden uitgevoerd.

Productie
De productie van ruwvoerhennep komt sterk overeen met die van snijmaïs, maar vereist aanzienlijk minder arbeid, minder gewasbescherming, minder of geen kunstmest en weinig water. De oogst vindt plaats in de stilte voor de storm die jaarlijks opsteekt zodra de oogsttijd voor maïs en bieten aanbreekt. Dit laatste aspect van de hennepteelt is ook interessant voor loonwerkbedrijven. Als het voer wordt ingekuild, is na de oogst geen verdere bewerking vereist, anders dan het inkuilen zelf. Wel zodra het maaisel in balen wordt gewikkeld.

ruwvoerhennep_geheleplantsilage

Perspectief
In 2014 en 2015 is in Gelderland op bescheiden schaal gestart met de productie van ruwvoerhennep. De eerste resultaten zijn bemoedigend. In de regio gedijt het gewas op kleigrond. Koeien, geiten en veehouders tonen zich enthousiast. In 2016 is het areaal ruwvoerhennep in Gelderland uitgebreid tot circa 25 hectaren. Doorslaggevend voor de schaalvergroting zal zijn dat vezelhennep een houdbaar perspectief biedt als renderend rotatiegewas in de bedrijfsvoering van akkerbouwers.

» Teelt- en oogstdemonstratie Gelre-IJsselstreek

Comments (2)

  1. Hi,
    Where can I find out more information about the studies carried out by HAS in regards to feeding animals the hemp? Or is there a research paper I can get access to maybe?

    Regards

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!