vezelhennep_grondstoffen

Afstuderen op vezelhennep? Dat kan!

DEVENTER, 6 oktober 2012 – Profijt van vezelhennep! Wie bereid is met dit oogmerk onder de wapenen te gaan krijgt bij ingenieursbureau Witteveen+Bos een unieke kans zich duurzaam intellectueel te profileren via een afstudeeropdracht die leidt tot een verdere loopbaan in de circulaire economie. Want voordat hennep wereldwiijd opnieuw op de kaart staat als gangbare herwinbare multifunctionele grondstof voor de bio-economie valt er nog een oorlog te winnen.

Rijkswaterstaat en een groot aantal gemeenten zien zich geconfronteerd met rentelasten en beheerkosten door grondposities die als gevolg van stagnatie in de bouwsector niet renderen en onder de huidige marktomstandigheden de komende jaren evenmin tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Kringloopconcept
Met de dienst Green Value geven Witteveen+Bos en Pantanova de aftrap voor de productie van een hoogwaardige en herwinbare grondstof via de teelt van vezelhennep op braakliggende grond. Wij nodigen grondeigenaren uit via dit kringloopconcept een misse te steunen waarmee een oorlog voor komende generaties te winnen valt.

De uitdaging waarvoor Witteveen+Bos en Pantanova zich geplaatst zien is: Hoe overtuigen wij beheerders en grondeigenaren ervan dat een kostenpost die nog voor een onbekende periode moet worden genomen, per 2013 profijtelijk kan worden gekanteld door er jaarlijks vezelhennep in te zaaien?

Voor ieder pauzelandschap zijn diverse scenario’s denkbaar, waarvoor belangstellenden een businesscase op maat krijgen aangeboden. De student die Witteveen+Bos selecteert kan met dit gegeven de diepte in. Ondertussen krijgt een gedachtegoed vorm rond de industriële toepassingen van de hennepplant, terwijl de geest wordt geslepen richting de biobased maakindustrie.

Inhoudstoffen
De afstudeeropdracht heeft als startpunt dat grootschalige teelt van industriehennep via metropolitane landbouw in Nederland een serieuze kans verdient. De bio-economie wordt gefaciliteerd met een herwinbare grondstof die op basis van zijn specificaties vanaf het hoogste niveau kan worden benut.

Voor je master vind je in vezelhennep een inspirerend en toekomstgericht domein om op (af) te studeren. Jouw eindverslag zal bijdragen aan herintroductie van hennep op de Nederlandse akkers en kracht bijzetten in de opmaat die Pantanova en Witteveen+Bos hebben ingezet  richting de circulaire economie. Met raad, daad en vernuft kan je via deze afstudeeropdracht bijdragen aan de versterking van de circulaire economie. We zien je gemotiveerde reactie met belangstelling tegemoet.

» Planttafel Cannabis sativa Linnaeus.

» Lees meer over groene bodemsanering.

» Intentieverklaring ir. H.A.A.M. Webers namens de directie van Witteveen+Bos.

» Lees de integrale tekst van de afstudeeropdracht op de website van Witteveen+Bos.

 

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!