Celluloseconferentie 2012, Doorwerth

Van oudsher en by nature werkt de papiersector met verantwoorde grondstoffen: oud papier in combinatie met verse plantaardige cellulose. Weinig aan te verbeteren, zou je zeggen, temeer omdat de papiersector in Europa voor ieder boom die wordt gekapt meer bomen laat aanplanten. Dit neemt niet weg dat ook het uitgangsmateriaal voor oud papier nog altijd nieuw papier blijft wat dikwijls van boomhout wordt gemaakt.

Zestig tot zeventig procent van de kosten van papierproductie zitten in energieverbruik en grondstoffen. Dit kan anders, blijkt uit de reportage van TriggerFilm. Twee managers van biobased ondernemingen tonen aan dat vezelhennep een structurele lokale bron voor cellulose oplevert die voor de papiersector wel eens een deel van het antwoord kan opleveren nu de zoektocht naar de Heilige Graal omomkeerbaar is.

,,Wie voor de productie van papier alternatieve grondstoffen weet te vinden, kan uitgroeien tot een wereldspeler”, zegt prof. dr. Ernst Worrel, hoogleraar Geosciences aan de Universiteit Utrecht. Enerzijds om kosten, energie en de eco-footprint te verlagen, maar ook om de leveringszekerheid van grondstoffen veilig te stellen. Tegelijk heeft de sector te maken met een een veranderende markt waarin e-readers en tablets niet meer weg te denken zijn.

Lees meer

De Europese papier- en kartonmakers kunnen zelfs een verschil maken, ook al draagt de sector mondiaal maar met circa 4 procent bij aan de CO₂-uitstoot. De Internationale belangenorganisatie CEPI mikt echter op een besparing van 80 procent, waardoor papierfabrieken nu proberen zoveel mogelijk plantaardige reststromen met oud papier te vervulpen om door vermindering van de productiekosten toegevoegde waarde te creëren.

Laat een van de papierbedrijven nu ook al hebben vastgesteld dat hennep heel geschikt is om in hoogwaardig papier katoen te vervangen. ,,Verpulpen van hennepvezel vraagt minder energie, transport en chemicaliën en is lokaal jaar in jaar uit in het benodigde volume te verkrijgen,” zegt een van de geïnterviewden.

Het lijkt nog een kleine stap om straks ook hennephout te kunnen verpulpen voor de productie van laagwaardiger papier. Dan kunnen die productiebossen lekker blijven staan of voor een hoogwaardiger product worden toegepast.

» Europees hout en papier

» Internationale Belangenvereniging Papiersector

» Dutch Biorefinary Cluster

» Kenniscentrum Papier en Karton

 

 

 

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!