Hemp for Victory!

In 1942 publiceerde het Amerikaanse ministerie van Landbouw de film Hemp for Victory! die boeren moest aansporen hennep te verbouwen en hun oogst aan te bieden als grondstof voor de Amerikaanse oorlogseconomie. De Amerikaanse overheid zat verlegen om natuurvezels en cellulose. De Japanse maritieme overmacht in Azië was op 7 december 1941 uitgemond in de vernietigende luchtaanval op Pearl Harbour. Behalve de slagkracht van de Amerikaanse luchtmacht werd meteen ook het zeetransport van exotische vezelgewassen lamgelegd, met name van Manilla hemp.

Hemp for Victory geeft een beeld van de historie van de gebruiksmogelijkheden van hennep en voorziet in een agronomisch advies hoe dit oeroude akkerbouwgewas kan worden geteeld en verwerkt tot eindproducten. De film werd vrijgegeven nadat hij was opgedoken uit de krochten van het archief van het Amerikaanse Department of Agriculture in Washington DC. Maar pas na talrijke (wob)procedures die waren aangespannen door milieuactivist Jack Herer en actrice Mia Farrow.

Nadat hemp in de staten Kentucky, Missouri en Wisconsin rond 1930 rechts was ingehaald door de productie van aardolie, probeerde de Verenigde Staten met het aanjagen van de productie van vezelhennep in eigen land een antwoord te vinden op een onvoorziene consequentie van de tot dat moment grootste militaire nederlaag op het wereldtoneel. De vernietigende aanval van Hirohito’s invasieleger betekende een vernedering die het zelfbeeld van de Amerikaanse natie verpulverde en thans de vergelijking met de luchtaanval van 9/11 (11 september 2001) op de Twin Towers op Manhatten Island rechtvaardigt.

» Zie ook USA versus cannabis

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!