stexfibers_blends met hennepgaren_liggend

Hennep op de klos in Oost-Nederland

ARNHEM, 1 september 2016 – Natuurvezelverwerker StexFibers in Arnhem en Texperium in Haaksbergen zijn erin geslaagd de bast van in Nederland geteelde vezelhennep te veredelen en er hoogwaardige garens van te laten spinnen. De toegepaste techniek levert een halffabricaat op waarmee textielgarens in verschillende dikten en kwaliteiten kunnen worden gemaakt. Deze stexvezels kunnen worden toegepast in de productieketens van onder meer textiel, composieten en papier. 

De eerste proofs of principle leveren combinaties op van hennep-biokatoen en hennep-gerycyclede denim. De laatste blend geeft afgedragen spijkerbroeken een tweede leven, nadat deze in Nederland door Texperium in Haaksbergen zijn versponnen tot garens. Texperium maakt garens van gerecycleerd materiaal en versterkt dit post-consumertextiel met onder meer hennep.

stexfibers_hennepgarenblends_labelled

Een derde veelbelovende vezelmix is hennep-tencel waarin Nederlandse vezelhennep hand in hand gaat met viscose. Deze vezel is afkomstig van eucalyptusboomhout dat wordt geproduceerd in een verantwoord beheerd herbebossingsproject in Chili. Lenzing-Fibres in Oostenrijk brengt houtviscosevezels op de markt onder de merknaam Tencel. Dit hennep-viscosegaren heeft StexFibers laten spinnen in Duitsland op de Fakultät Textil und Design van de Hochschule Reutlingen.

» Lees meer

De stoomexplosie die StexFibers toepast op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is een bewezen schone techniek, waarmee de ruwe hennepbastvezel wordt ‘gecottoniseerd’. De bastvezel die als uitgangsmateriaal is genomen wordt geteeld en verwekt door Dun Agro in Groningen. Dit bedrijf levert al jaren ruwe hennepvezel aan de Duitse automobielindustrie. Met StexFibers zal Dun Agro haar eerste grotere afnemer van hennepbastvezel in Nederland kunnen bijschrijven.

 

hemp_cottonized

Gecottoniseerd
Op IPKW, het voormalige Akzo-terrein in Arnhem, heeft StexFibers haar productieproces volledig afgestemd op het verwerken van natuurvezels tot een hoogwaardig halffabricaat. Voor het eerst zijn nu de gecottoniseerde hennepvezels zowel in Nederland als in Duitsland succesvol verwerkt.

De missie van StexFibers is om een regionaal herwinbare grondstof te leveren voor de textielindustrie die uiteindelijk in prijs kan concurreren met bio-katoen, maar superieur is in kwaliteit, draagcomfort en ecologische voetafdruk. De ambitie is de huidige pilot-installatie binnen twee jaar te hebben opgeschaald tot een proeffabriek op IPKW. Stexvezels zijn als grondstof eveneens toepasbaar in tal van andere bedrijfssectoren.

Katoen dominant
Met een jaarproductie van circa 30 miljoen ton domineert katoen de mondiale vezelmarkt die circa 60 miljoen ton beslaat. In de productieregio’s leidt deze dominante positie tot soms onomkeerbare natuurschade door watergebruik, kunstmest en pesticiden. Als start-up mikt StexFibers vooralsnog op nog geen 1 procent van deze markt.

De eerste hennepgarens op de klos vormen een mijlpaal in de (her)ontwikkeling van de Nederlandse textielindustrie. In toenemende mate keert deze terug uit lagelonenlanden. StexFibers voorziet binnen twee jaar de vraag van de eerste marktpartijen structureel te kunnen invullen.

stexfibers_hennepgaren-biokatoen

Jonge ontwerpers tonen grote belangstelling voor henneptextiel, omdat zij voor natuurvezels niet langer aangewezen willen zijn op (bio)katoen. Het mondiale productievolume van bio-katoen is beperkt en grote textielproducenten romen deze markt af. Als gevolg vissen minder kapitaalkrachtige partijen achter het net of ze betalen de hoofdprijs.

Duurzaam
Stexvezels vormen een ecologisch en kwalitatief duurzaam alternatief voor katoen. Vezelhennep heeft de potentie op termijn als commodity het gebruik van katoen terug te brengen uit oogpunt van te bereiken milieuwinst. De vezelhennepteelt vormt thans een niche in agrosector. De innovatie van StexFibers biedt daarom ook voor de Nederlandse landbouw dus een wenkend perspectief.

De vraag van StexFibers naar hennepvezel kan het startschot betekenen voor de schaalvergroting van de vezelhennepteelt tot het vierde akkerbouwgewas van Nederland. Behalve voor de sectoren textiel, composieten en (bank)papier bieden stexvezels ook in andere industriële sectoren mogelijkheden voor vergroening van bedrijfsprocessen. Via regionale gewasteelt komt dan ook meerjarige contractteelt in zicht.

Vierkantsverwaarding
StexFibers is een van de 25 partijen die deelnemen aan de Green Deal Natuurvezels. Door vierkantsverwaarding van één enkele oogst kan meer dan textiel alleen worden gemaakt, variërend van isolerende lichtgewicht bouwblokken tot composieten.

hennep_vierkantsverwaarding_iconen

Dit multi target concept brengt vraag en aanbod van een jaarlijks herwinbare grondstof uit de akkerbouw in balans en faciliteert zo de circulaire economie door de uitstoot van emissies te reduceren. Deze aanpak is omarmd door de Provincie Gelderland en verder uitgewerkt in het programma Kansrijke Ketens voor een circulaire industrie, dat binnenkort wordt gepubliceerd.

» Video ondertekening Green Deal Natuurvezels

» Demoplant StexFibers IPKW

» Lees artikelen over StexFibers

» Sustainable Fibers Project

» Wat doet de Hochschule Reutlingen?.

» Wat is tencel?l

» Dit is de Green Deal Natuurvezels

» Wat doet Dun Agro?

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!