klimaatakkoord-parijs-12-12-2015

Klimaatverdrag Parijs mikt op 1,5 procent

PARIJS, 12 december 2015 – Op de klimaattop in Parijs (COP21) zijn 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet terugdringen om ongewenste klimaatverandering tegen te gaan.

Politici, wetenschappers en ngo’s bestempelen het Klimaatverdrag van Parijs als een mondiale doorbraak voor de erkenning van het klimaatvraagstuk en van de maatregelen die nodig zijn om de Aarde beter weerbaar te maken tegen naderend onheil door emissie via de industrie en de transportsector. Het verdrag wordt omschreven als ‘historisch’ en betekent een krachtige impuls voor de bio-circulaire economie.

De belangrijkste verdragspunten die Nederland samen met de andere lidstaten onder de vlag van de Verenigde Naties is overeengekomen, zijn deze:

  • De gemiddelde temperatuur op Aarde mag niet meer dan 2 graden Celcius stijgen. Landen proberen de temperatuurstijging te limiteren tot maximaal 1,5 graden.
  • Partijen zullen hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment. Rekening wordt gehouden met verschillen tussen landen.
  • Extra inzet is vereist om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en de huidige uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, zonder dat dit de voedselproductie in gevaar brengt.
  • Partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen.
  • Voor de klimaatconferentie van 2025 stellen de partijen zich samen ten doel jaarlijks minimaal 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen van armere landen die economisch moeite hebben de klimaatdoelstellingen te halen. Vanaf 2020 dient het toegezegde bedrag beschikbaar te zijn.
  • Landen kunnen hun reducties realiseren in andere landen en in emissies handelen.
  • Het klimaatverdrag van Parijs is bindend en de 195 landen verplichten zich tot naleving ervan.

» Wat vindt Milieu Centraal van het klimaatverdrag?

» Nederland schetst tijdpad voor uitvoering klimaatverdrag.

» China en VS ratificeren klimaatverdrag.

» EU-parlement keurt akkoord met klimaatverdrag.

 

 

 

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!