Het Sustainable Fibers Project heeft tot doel vast te stellen of vezelhennep in Oost-Nederland in voldoende volume en kwaliteit via de regionale akkerbouw kan worden geproduceerd om op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem de bastvezel te kunnen bewerken tot vezels die zo zacht zijn als katoen, waardoor ze tot garens kunnen worden gesponnen.

Gecottoniseerde hennepvezels – hier voortaan stexvezels genoemd – vormen een uitstekend alternatief voor katoen. Een nieuwe natuurvezelketen voor textielproductie in Oost-Nederland zou aansluiten bij de regionale cultuurhistorie en bijdragen aan verminderd gebruik van exotische natuurvezels zoals katoen.

Katoenteelt leidt tot een zware milieubelasting door een exceptioneel hoog waterverbruik, in combinatie met de inzet van pesticiden en kunstmest die veeluit uit westerse landen moeten worden ingevoerd. De teelt heeft een dramatisch effect op de leefomgeving in productielanden.

Onder invloed van het milieuvraagstuk, de groeiende wereldbevolking en de te voorziene schaarste aan grondstoffen maken innovatieve productiemethoden een opmars die gericht is op duurzaamheid en kwaliteit.

Lees meer

Het gevolg is dat de textielindustrie langzaam terugkeert naar de randen van Europa. Pantanova, StexFibers en Texperium hebben de krachten gebundeld om een regionale keten te vormen die kan leiden tot regionale textielproductie en nieuwe werkgelegenheid. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met overheden en kennisinstellingen, zoals de Modeacademie ArtEZ, Saxion Hogeschool en de UT Twente.

Kentering
In de textielindustrie is een kentering gaande die kan worden geduid als green tech. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe grondstoffen die in Europa worden geproduceerd. Deze duurzame trend wordt weerspiegeld door het Sustainable Fibers Project, waarmee Oost-Nederland uitvoering geeft aan de Europese agenda met betrekking tot resource efficiency.

De Nederlandse natuurvezelsector wordt al jaren gekenmerkt door een catch 22: zolang marktpartijen geen garantie op continuing sourcing van hun grondstof wordt geboden – en bij voorkeur regionaal – blijft een grotere vraag die tot productie zou uitnodigen achterwege.

Een aantal partijen in Geldeerland en Overijssel wil hierin verandering brengen door te investeren in zowel de natuurvezelproductie, de opwerking en de verwerking van gerecycleerde en natuurvezels in hoogwaardige producten. De combinatie van hennep en gerecycleerde textiel levert een interessant en duurzaam halffabrikaat op voor toepassing in kleding, technisch textiel, bekleding en tapijt.

Garens
Voor dit project organiseert Pantanova akkerbouwmatige productie van hennep in Oost-Nederland. StexFibers bewerkt daarna de bastvezel opdat Texperium deze ‘stexfibers’ kan verspinnen tot hoogwaardige garens. Dit product dient vervolgens als uitgangsmateriaal voor de textielsector en de tapijtindustrie.

De Wetenschappelijke Commissie voor de Biobased Economy benadrukt dat het belang van plantaardige bronnen voor de biobased society nauwelijks te overschatten is, maar voor de benodigde transitie zijn tegelijk ‘radicale innovaties’ nodig. In het WTC-advies Strategie voor een groene samenleving (2013) duidt voormalig directeur van het Landbouw Economisch Instituut Vinus Zachariasse de urgentie alsvolgt:

‘We moeten van glasvezel naar vlasvezel. Natuurvezels zijn een derde lichter, kunnen worden toegepast in composieten en isolatiemateriaal in de bouw, maar hebben ook andere voordelen.’

De ontwikkeling van de textielsector sluit naadloos aan op de Europese agenda met betrekking tot resource efficiency. Dit beleid vraagt om nieuwe grondstoffen die ook in Europa worden geproduceerd. De productie van hennep, vlas en gerecycleerde vezels passen bij deze ontwikkeling.

» Download hier het persbericht van de Greenhouse

» Pantanova werkt met de Value Mediation Method

» WTC-rapport Strategie voor een groene samenleving

» EU-agenda grondstofgebruik

 

 

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!