img_2659

Cannabis is een eenjarige plant en tweehuizig, waardoor niet alleen marihuana maar ook vezelhennep mannelijke en vrouwelijke planten kent. Net als bananen en tomaten kent cannabis honderden soorten. Circa vijftig cannabisvarianten zijn geregistreerd op de Europese Rassenlijst en worden geteeld als vezelgewas in de landbouw.

Vezelhennep bevat een te verwaarlozen hoeveelheid thc. Van co-existentie tussen vezelhennep en thc-houdende varianten is geen sprake omdat kruisbestuiving plaatsvindt. Hoewel vrouwelijke cannabis tijdens de bloei soms hetzelfde ruikt, verschillen vezelhennep en marihuana sterk in uiterlijk: ongeveer als een bakbanaan van een chiquita, of als een vleestomaat van de tommy-versie.

Waar landbouw van vezelhennep plaatsvindt staan mannelijke en vrouwelijke planten door elkaar op het land. De vrouwelijke bloemen van vezelhennep bevatten maximaal 0,2 procent thc, marihuana of wiet al snel 15 procent of meer.

Kruisbestuiving
Het is een mythe die past in de beeldvorming rond cannabis dat akkerbouwmatige productie van vezelhennep als dekmantel kan dienen voor illegale productie van marihuana. Dit gebeurt soms wel tussen maïs of graan, maar in de buurt van vezelhennep geldt het tegenovergestelde.

stengels_hennep_marihuana

Links de stengel van vezelhennep, rechts van marihuana.

» Lees meer

Dat zit zo: de bloemen van thc-houdende vrouwelijke planten vormen de eigenlijke marihuana of wiet. Mannelijke cannabis dient vooral de instandhouding van de soort. Mannetjeswiet bestaat domweg niet. De praktijk en de botanie laten zien dat een akker met vezelhennep de teelt van marihuana in de buurt frustreert.

In een straal van circa vijf kilometer rond een akker vezelhennep worden vrouwelijke hennepbloemen via de wind bestoven en dus bevrucht door industriële mannetjes. Ook marihuanavrouwtjes in de buurt ontwikkelen dan zaad in hun bloemen. Vol zaad zijn deze toppen waardeloos aan ‘de achterdeur’ of voor de export. Omgekeerde kruisbestuiving is ongewenst voor akkerbouwers en de toepasbaarheid van industriehennep als grondstof.

vezelhennep en marihuana

Beeldvorming
Wereldwijd wordt de beeldvorming rond cannabis bepaald door de war on drugs, die begin jaren 1970 door de Amerikaanse president Nixon werd uitgeroepen. Ook waar het vezelhennep betreft zet het repressieve beleid jegens marihuana nog steeds de toon.

De media hanteren doorgaans de woorden hennep of cannabis terwijl het feitelijk om marihuana gaat. Dit onzuivere taalgebruik is nadelig voor het imago van het akkerbouwgewas vezelhennep. Cannabis verdient een mindshift van bestuurders en politici. Brussel en de rijksoverheid hebben aan natuurvezels een rol van betekenis toegekend als grondstof voor de bio-circulaire maakindustrie.

Per saldo vormt de ontwikkeling van de biobased economy als onderdeel van de circulair society het samen met het vermijden van de CO2-uitstoot de belangrijkste thema’s binnen het Nederlandse topsectorenbeleid. De mogelijkheden die vezelhennep als herwinbare grondstof biedt zijn oneindig veel groter dan de risico’s rond de productie van marihuana, die de facto bovendien vermijdbaar zijn en dientengevolge primair een politiek issue vormen.

Vanwege het illegale karakter zal de productie van marihuana ook in Nederland tot tegengestelde opvattingen en onwenselijke gevolgen blijven leiden zolang het slotakkoord na bijna veertig jaar gedoogbeleid uitblijft: het regisseren van ‘de achterdeur’ van de coffeeshop, zoals burgemeesters van de zeven grote steden in Nederland voorstellen. In 31 Amerikaanse staten is het inmiddels al zover.

hennep_cannabis_ambassadors

Verenigde Naties
Kopstukken van de Verenigde Naties, onder wie voormalig secretaris-generaal Kofi Anan en andere weldenkende intellectuelen, benadrukken dat de wereldwijde oorlog tegen drugs faliekant is is mislukt. ‘Cannabis kan beter gelegaliseerd worden. Dit zou de georganiseerde misdaad ondermijnen en de volksgezondheid ten goede komen. Deze oorlog maakt meer slachtoffers dan het gebruik van cannabis veroorzaakt.

Ook de Global Commission on Drugs Policy oordeelt dat teveel nadruk ligt op het verbieden van drugs en het detineren van gebruikers. ‘De war on drugs heeft verwoestende gevolgen voor individuen en samenlevingen in de hele wereld.’

image

» ‘De wereldwijde oorlog tegen drugs is verloren.’

» Zie ook Medicinaal

» Zie ook Hemp USA

» Aanwijzing Opiumwet per 1 maart 2015.

» Opiumwetbesluit van 2006.

» Opiumwet dateert van 31 Mei 1928.

» Wettekst Experiment Gesloten Coffeeshopketen.Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!