Bioraffinage_compilatie

Raffinage van biobased grondstoffen, of anders gezegd plantaardig en dierlijk materiaal, maakt zeer hoge verwaarding van de chemische samenstelling van het uitgangsmateriaal mogelijk. Eiwitten, vezels, etherische olie, sap, brandstof en chemische bouwblokken kunnen zo worden geproduceerd zonder fossiele bronnen aan te spreken. Daarna kan de reststroom worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals diervoeder of energiewinning. 

Schaarste
Vast staat dat Nederland voor de ontwikkeling van de bio-economie tot in lengte van jaren blijft aangewezen op exotische biomassa. De hiervoor noodzakelijke overgang van de petrochemie naar bioraffinage zal allereerst gaan plaatsvinden in het haven- en industriegebied van Rotterdam en het via Dutch Biorefinary Cluster. Op termijn zal biomassa op de mondiale markt schaarser en hierdoor duurder worden, zodra leveranciers elders ter wereld meer profijt zullen willen halen uit hun restmateriaal.

Biomassa dient in beginsel allereerst te worden benut voor economisch hoger gewaardeerde doeleinden dan energiewinning. De reststroom is daarna beschikbaar, eventueel als veevoeder of energiebron, afhankelijk van de geldende marktprijzen van energie en CO2. Door het steeds schaarser en duurder worden van fossiele energiebronnen zullen landen op termijn strategische voorraden van biobased grondstoffen willen aanleggen, net als nu met traditionele grondstoffen gebeurt.

» Website Agro & Chemie

Volumes
Door de voorziene schaarste, de stijgende brandstofprijzen, evenals de aangekondigde CO2-belasting in combinatie met het wegvallen van toegekende emissierechten, valt de prijs van geïmporteerde biomassa straks veel duurder uit dan nu. Zelfs als deze grondstof wordt aangevoerd in mammoetschepen die door vliegers van Wubbo Ockels worden voortgetrokken, zijn de benodigde volumes nauwelijks nog rendabel aan te slepen.

Pantanova wil er aan bijdragen dat de slag naar de bio-economie in Nederland lokaal wordt bevorderd. Een meer veelzijdig toepasbare herwinbare grondstof als vezelhennep is nog niet ontdekt. In Nederland zijn de benodigde landbouwkundige kennis en infrastructuur voor deze biomassateelt breed beschikbaar.

Als de aardolie van voor de ontdekking van aardolie biedt de teelt van vezelhennep mogelijkheden structureel lokale grondstof voor bioraffinage te genereren, zonder te concurreren met de voedselproductie. De Europese Unie bevordert via wet- en regelgeving duurzame landbouw van hennep, terwijl Rijkswaterstaat en andere vastgoedbeheerders zich opmaken voor het nuttig gebruik van braakliggende terreinen.

» Landschapsontwikkeling.

 Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!