Fytoremediatie_compilatie

Biomassateelt biedt kansen op het beter laten renderen van verontreinigde locaties en ander wasteland. Samen met ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos biedt Pantanova de dienst Green Value aan, een people-planet-profit-aanpak om braakliggende percelen tot nieuwe waarde te brengen.

Voor Green Value worden twee landbouwgewassen toegepast die in de Europese Unie zijn aangemerkt als plantaardige industriële grondstof: vezelhennep (Cannabis sativa Linnaeus industrialis) en olifantsgras (Miscanthus x giganteus). Als vorm van nazorg en beheer, maar ook voor het beperken en wegnemen van gebruiksrisico’s is fytoremediatie een interessant concept voor gemeenten, provincies en het Rijk.

Waarom?
Bodemsanering met planten verbetert de bodemkwaliteit en leidt tot vergroening van de sociale omgeving. Dit levert een verhoogde belevingswaarde op, een grotere biodiversiteit, vastlegging van CO2, ondersteuning van ecosysteemdiensten en een versterking van het imago van de grondeigenaar.

Maatwerk via gerichte gewasteelt leidt tot reductie van de beheerkosten in combinatie met een maatschappelijk verantwoorde invulling van de duurzaamheidsopgave. Het resultaat van fytoremediatie kan worden bijgeschreven op de duurzaamheidsbalans van de opdrachtgever.

» Lees meer

 

hennepplant+worteldiepte

Hoe werkt het?
Planten zorgen voor optimale groeiomstandigheden rond het wortelsysteem waardoor micro-organismen verontreinigingen afbreken. Dit geldt onder meer voor grond die is vervuild door de aanwezigheid van zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) en minerale olie. Verontreinigingen in de teeltbodem worden gestabiliseerd waardoor verspreiding wordt belet.

De hoeveelheid metalen die hennep en olifantsgras opnemen is afhankelijk van de bodemgesteldheid, zoals pH-waarde, de grondsoort en de specifieke locale omstandigheden. De snelheid waarmee verontreinigingen worden opgenomen laat zich moeilijk voorspellen. Onderzoek heeft vastgesteld dat de stengel van hennep onaangetast blijft als het gewas op verontreinigde grond wordt geteeld.

Zorgvrij beheer
De opdrachtgever heeft met Green Value een commercieel turn key concept ter beschikking. Pantanova neemt het grondbeheer tijdelijk over voor vezelhennepteelt en ontzorgt de grondeigenaar samen met Witteveen+Bos door op braakliggende grond gedeelde waarde te genereren.

» Download de verkorte brochure.

» Geïnteresseerd in een persoonlijk gesprek?

 

 

 Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!