pantanova_inzzaai_ipkw_2015

Startschot voor hennepteelt op de Koningspleij

pantanova_inzaai4_ipkw_2015

ARNHEM, 14 mei 2015 – De Koningspleij in Arnhem langs de N325 oogt jaarlijks in mei als zomaar een braakliggende akker, maar over vier maanden staat hier ineens een bos: manshoge planten die tonnen CO2 hebben geabsorbeerd en omgezet in zuurstof. Voorbijgangers zien de komende maanden een majestueus natuurvezelgewas opkomen dat er eind augustus in volle glorie bijstaat. Dit resultaat laten we straks natuurlijk ook zien, want praatjes vullen geen gaatjes.

Hennepberaad De Koningsopleij

De Arnhemse wethouder Ine van Burgsteden (CDA) heeft de ontwikkeling van de Kleefse Waard in haar portefeuille. Zij voerde woensdag 13 mei de eerste zaaihandelingen uit, samen met gedeputeerde Michiel Scheffer (D66), die voor de Provincie Gelderland acteert op de beleidsterreinen Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt en Europa. Zijn partijgenoot en ex-gedeputeerde Annemieke Traag wordt bijgeschreven als wegbereider voor de natuurvezelteelt in Gelderland. IPKW-directeur Kevin Rijke en Ben Ratelband van StexFibers traden op als gastheren.

pantanova_hennepteelt_ipkw_tonreijers

Ton Reijers, veehouder en directeur van Firma De Koningspleij, deed in 2014 zijn eerste ervaring met hennepteelt op, waarvoor Industriepark Kleefse Waard een binnenplaats beschikbaar stelde. Met puin vervuilde grond weliswaar, maar de voor akkerbouw ongeschikte bodemgesteldheid deerde de planten nauwelijks: ze groeiden dapper door tot drie meter hoog.

Dit jaar verliep de besluitvorming om hennep in te zaaien aarzelend, maar begin mei durfde de boer het alsnog aan om een perceel hennep in te zaaien op de Koningspleij. Namens de gemeente Arnhem beheert Reijers deze locatie in ruil voor het vruchtgebruik. In overleg met zijn teeltbegeleider van Agrifirm, zet Ton dit jaar naast hennep ook suikerbiet en maïs.

Variëteit Futura 75

pantanova_zaaizaad_ipkw_2015
Hennepzaad wordt meestal uit Frankrijk geïmporteerd, waar jaarlijks wel 15.000 hectaren vezelhennep wordt verbouwd. Op de Koningspleij zit dit jaar de variëteit Futura 75 in de grond. Het betreft in Frankrijk gecertificeerd zaaizaad dat in Nederland wordt gekeurd door het NAK, de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen.

,,Dit jaar kunnen we pas goed zien of hennep hier een interessante oogst oplevert,” voorziet Reijers. ,,De hele oogst voer ik straks aan mijn koeien. Als je googlet op ‘hennep en ruwvoer’ lees en zie je van alles over de effecten van hennep op de gezondheid en productie van melkkoeien. Ik ben echt heel benieuwd. Niet alleen naar de opbrengst maar vooral wat hennep doet als onderdeel van het rantsoen van mijn koeien. Uit oogpunt van risicomanagement zaai ik nu een klein perceel in. Als het resultaat bevalt, zet ik in 2016 misschien de hele Koningspleij vol hennep.”

» Artikel De Gelderlander

» Artikel De Boerderij

» Partnering Green Tech Alliances

» Regelgeving NAK

» Nova-Institute: Multihemp, Carbon footprint natural fibers

» Hennep absorbeert 13 ton CO2 per hectare per jaar

» Rapport Commissie Corbey

» Prof. dr. Rudy Rabbinge: Duurzame bio-economie 2030

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!