Schermafbeelding 2020-09-14 om 20.10.18

CLM: Vlas en hennep bieden perspectief

TERNEUZEN, 14 september 2020 – Landbouwkundig adviesbureau CLM heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over wat vlas en hennep mogen betekenen voor de Nederlands-Europese klimaatopgave en bodemvruchtbaarheid in het licht van het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Het onderzoeksrapport volgt in opdracht van de branchevereniging Vlas & Hennep en is vanochtend virtueel aangeboden via het Interprovinciaal Overleg aan de gedeputeerden Jo-annes de Bat in Zeeland en Henk Staghouwer in Groningen.

 

Lees meer

Het rapport onderbouwt de inspanningen die partijen in  Gelderland sinds 2015 verrichten voor de vorming van de Fiber Campus op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

CLM: ,,De teelt van vlas en hennep kan bijdragen aan vier van de 9 doelstellingen die zijn geformuleerd voor het toekomstig EU- landbouwbeleid, te weten reduceren van en adapteren aan klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen beschermen, biodiversiteit versterken en bevorderen van een vitaal platteland en biobased economy.”

 

Schermafbeelding 2020-09-14 om 20.09.47

De CLM-onderzoekers  bevelen aan de milieu-en klimaatvoordelen van de teelt van vlas en hennep actief onder de aandacht te brengen bij de opstellers van het Nationaal Strategisch Plan. Als zogenoemde rustgewassen scoren vlas en hennep voor het milieu beter dan bijvoorbeeld tarwe. Vlas en hennep verdienen financiële stimulering via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid zodat het saldo van deze teelten omhoog gaat. Hierdoor kunnen de risico’s voor de boer verminderen en worden de gewassen steviger verankerd in het bouwplan.
 Rubin_2002_hemp4ever03
» Vlas en hennep in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
» Actuele kijk op verduurzaming landbouw.

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!