GLB+hennep+vlas_2

Hennep + vanggewas = vergroeningspremie

DEN HAAG, 5 juli 2014 – Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken en Landbouw) heeft de Tweede Kamer laten weten dat vlas en hennep vanaf 2015 als milieuvriendelijk ‘groen’ gewas aangemerkt worden in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).…
schermafbeelding-2016-11-01-om-17-05-22

CO2Today.TV – ook uw kanaal voor duurzaam ondernemen

Steeds meer ondernemingen kiezen voor een energiezuiniger bedrijfsmodel of een productieproces waarin klimaatbeschermende maatregelen centraal staan. De inzet van schone technologie helpt bedrijven fors te besparen op het gebruik van energie en grondstoffen, zeker als ook reststromen tot waarde worden…
TexperiuM-textiel_recycling_uitgelicht

Texperium start textiel recycling

Als open innovatiecentrum voor hoogwaardige textielrecycling in Nederland heeft Texperium in enkele jaren tijd een Europese uitstraling gekregen. De stichting beschikt over state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten om bedrijven en instellingen te faciliteren voor innovaties in herverwerking van textiel. Zo doet Texperium proeven bij Prato in…
KCP&K_uitgelicht_2

Papiersector onderschrijft Green Deal Natuurvezels

ARNHEM, 22 juli 2013 – Namens het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) heeft directeur Arie Hooimeijer met Pantanova een intentieverklaring ondertekend voor deelname aan de Green Deal Natuurvezels. Deze samenwerkingsovereenkomst tussen de rijksoverheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties wordt naar verwachting najaar 2014…
Vezelhennep_compilatie_new

Green Deal Natuurvezels op komst

DEN HAAG, 13 februari 2013 – Nederland gaat werk maken van vezelhennep. Directeur Roel Bol van het interdepartementale programma Biobased Economy heeft Pantanova voorgesteld een Green Deal met het ministerie van Economische Zaken voor te bereiden met het oog op de…
fosfor3

DenkTank voeding en fosfor

Fosfor vormt een onmisbaar element voor de productie van voedsel, maar de voorraad van deze cruciale grondstof is eindig. Dit is een weerbarstig vraagstuk waar wij maar eens lekker aan gaan knagen, dacht een groep academici in augustus 2012. Zij richtten…
Maasvlakte_2_hennepteeltlocatie

Hennepteelt Tweede Maasvlakte van de baan

ROTTERDAM, 1 december 2012 – Het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) ziet er van af om op de Tweede Maasvlakte vezelhennep te laten telen. Gesteund door de Stichting Metropolitane Landbouw was Pantanova samen met Value Mediation Partners sinds 2011 met het HBR…
vezelhennep_grondstoffen

Afstuderen op vezelhennep? Dat kan!

DEVENTER, 6 oktober 2012 – Profijt van vezelhennep! Wie bereid is met dit oogmerk onder de wapenen te gaan krijgt bij ingenieursbureau Witteveen+Bos een unieke kans zich duurzaam intellectueel te profileren via een afstudeeropdracht die leidt tot een verdere loopbaan in de…
vezelhennep_penwortel

Hennep verbetert teeltbodem

ROTTERDAM, 9 augustus 2012 – Medio jaren 1990 wees onderzoek uit dat de hennepplant zich goed leent voor saneringsteelt op vervuilde grond. Als zodanig was het gewas al succesvol beproefd na de kernramp in Tsjernobyl van 1987. Behalve voor groene bodemsanering…
uitgelicht_Rethingking Capitalisem_Michael Porter

Gedeelde waardecreatie

In Rethinking Capitalism onderbouwt de Amerikaanse topeconoom Michael Porter zijn pleidooi voor concurrentiestrategieën waarmee ondernemingen en organisaties zich in de eerste plaats richten op het delen van waarde in plaats van kortetermijnbelangen leidend te blijven maken. Prof. dr. Michael E. Porter…
foto: ANP

Groene bodemsanering in Japan

De ramp met de kerncentrales van Dai-ichi (Fukushima 1) en Dai-ni (Fukushima 2) als gevolg van de tsunami op 11 maart 2011 heeft niet alleen aan duizenden mensen het leven gekost, ook is circa 800.000 hectaren landbouwgrond de komende dertig…
voordeur_coffeeshop

Gestuntel aan de Achterdeur

Kleine hennepkwekers en coffeeshofexploitanten pleiten al jaren voor een gesloten cannabisketen die minder misstanden in de hand moet werken en personeel, producenten en gebruikers niet langer stigmatiseert en criminaliseert. Een adequate regeling voor beschermde teelt in de glastuinbouw en aanvoer naar…
Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!