Oost-Nederland gaat biobased

Gelderland en Overijssel hebben besloten hun provinciale strepen uit te wisselen om de biobased economy te versnellen via het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland, kortweg BIC-ON.

BIC-ON is er voor bedrijven die inzetten op een snelle transitie van Oost-Nederland naar economisch rendabele innovaties die het gebruik van schone technologie, duurzame energie en biomassa ten goede komen.

Samen met bedrijven en kennisinstellingen bekijkt BIC-ON bekijkt welke behoeften er zijn voor de ontwikkeling van ketens en faciliteiten en faciliteert deze ontwikkelingen.

Lees meer

BIC-ON heeft de ambitie om Oost Nederland te laten uitgroeien tot de belangrijkste regio voor de biobased economy in Nederland. De partners proberen ontwikkelingen te versnellen. Het accent ligt op duurzame doorontwikkeling naar geïntegreerde bioraffinage met langetermijneffecten.

BIC-ON focust op cascadering via bioraffinage, waartoe vijf pijlers zijn aangemerkt: lignocellulose (vezels en papier), algen, verse biomassa, mest en slib. Energie is geen aparte pijler, maar een sectoraaloverstijgend  thema dat doorgaans een integraal onderdeel van projecten uitmaakt.

» Bezoek de BIC-ON website

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!