Vezelhennep_compilatie_new

Green Deal Natuurvezels op komst

DEN HAAG, 13 februari 2013 – Nederland gaat werk maken van vezelhennep. Directeur Roel Bol van het interdepartementale programma Biobased Economy heeft Pantanova voorgesteld een Green Deal met het ministerie van Economische Zaken voor te bereiden met het oog op de industriële verwerking van lokaal geteelde natuurvezels, vooral hennep en vlas.

Het directoraat BBE heeft Pantanova voorgesteld een consortium van bedrijven te vormen die samen een eerste beeld geven van de potentiële marktvraag naar natuurvezels. Met een green deal wordt vastgelegd dat de rijksoverheid bereid is een faciliterende rol te spelen als tegenprestatie voor de inspanning van de deelnemende partijen die een bijzondere groene ambitie willen realiseren.

De samenwerking tussen het Rijk, marktpartijen en kennisinstellingen moet leiden tot schaalvergroting van de natuurvezelteelt in Nederland, waarvoor in eerste instantie het accent ligt op vezelhennep.

» Green Deal Natuurvezel in de maak

» Overzicht Green Deals

 

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!