pantanova_greendeal_logobord_rs

Partijen ondertekenen Green Deal Natuurvezels

ARNHEM, 4 februari 2015 – De Green Deal Natuurvezels is een feit. Met de handtekening van minister Henk Kamp van Economische Zaken onder intentieverklaring C-177 heeft de lobby voor opschaling van de natuurvezelteelt in Nederland een nieuwe mijlpaal bereikt. Aan deze green deal is meer dan twee jaar voorbereiding voorafgegaan. Het initiatief om in Nederland behalve via vlasteelt ook met hennep te komen tot regionale productie van hoogwaardige natuurvezels voor de maakindustrie, dateert van 1993.

Tijdens de ceremoniële ondertekening van deze historisch verantwoorde green deal op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem maakte een woordvoerder van het departement bekend dat de handtekening namens de Rijksoverheid droog is. Als eerste lidstaat binnen de Europese Unie gaat Nederland bedrijven faciliteren die regionaal in haar grondstof willen voorzien via akkerbouwmatige productie van vezelhennep en vlas. Maandag 23 februari brengt minister Kamp een werkbezoek aan Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

Schermafbeelding 2015-02-09 om 08.53.21

Zwaargewichten
Aan de Green Deal Natuurvezels (GDN) nemen thans negentien partijen deel. Recent hebben zich vier nieuwe deelnemers gemeld. Vooruitlopend op de formele toetreding en afhandeling van de intentieverklaring hebben ook zij alvast ceremonieel ondertekend. Onder de nieuwkomers twee zwaargewichten: de Provincie Gelderland en het innovatieprogramma Green Tech Alliances.

De GDN krijgt een looptijd van drie jaar en voorziet in vier pilots die zijn gericht op de productie van ruwvoeder voor melkkoeien, textiel, bouwmateriaal en composieten. Deze projecten moeten de haalbaarheid aantonen van rendabele natuurvezelteelt die wordt afgestemd op de vraag naar grondstoffen van vezelhennep en vlas.

Binnenkort treft u hier de presentaties aan van ir. ing Herman de Boon, dr. Henk van Latesteijn, gedeputeerde Annemieke Traag en ir. Pieter Verberne.

» Persbericht Provincie Gelderland

» Tekst Green Deal Natuurvezels

» Natuurvezels krijgen rugwind in Oost-Nederland

» Website Green Tech Alliances – BIC-ON

» Hennep draagt de westerse welvaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!