193062 Hennep hakselen bij de Fa. Ossenblok in Roosendaal_crop

Oost-Nederland kan hennep gaan telen

DEN HAAG, 23 december 2014 – De hand kan aan de ploeg voor de hennepteelt in Oost-Nederland: de Green Deal Natuurvezels is rond. De intentieverklaring onder de samenwerking tussen de rijksoverheid en veertien partijen heeft de formele goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken. Woensdag 4 februari heeft de ondertekening plaatsgevonden op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

De green deal (GDN) wordt onder nummer C-177 toegevoegd aan de nationale gereedschapskist voor versterking van de biobased economie, een van de drie thema’s van het topsectorenbeleid in Nederland. De rijksoverheid gaat een faciliterende rol spelen om de haalbaarheid te onderzoeken van vier nieuwe natuurvezelketens die de GDN benoemt: voor diervoeding, textiel, bouwmateriaal en composieten.

Green Deal Natuurvezels C-177_uitgelicht

De GDN mag worden beschouwd als instrument om op korte termijn handen en voeten te geven aan initiatieven vanuit het bedrijfsleven om toepassing van natuurvezels in diverse industrietakken mogelijk maken. De intentieverklaring legt een basis voor projecten die al op korte termijn kunnen worden gerealiseerd

Verbindingen
Met de overeenkomst komen nieuwe verbindingen tot stand tussen de primaire sector en secundaire verwerkers in de Nederlandse maakindustrie. Sommige partijen hebben niet eerder gewerkt met natuurvezels als hennep en vlas.

Akkerbouwmatige productie van hoogwaardige natuurvezels maakt op termijn ook toepassingen mogelijk die een langere aanlooptijd vereisen. Te denken valt aan raffinage voor farmaceutische en cosmetische toepassingen of gerichte valorisatie van inhoudsstoffen, zoals eiwit, (hemi)cellulose, lignine, cbd’s en terpenen. Aan de andere kant van het spectrum kan hennep via rotatieteelt worden ingezet voor een nationaal programma voor opwaardering van landbouwgrond.

» Download uitnodiging voor woensdag 4 februari

» Download de flyer Green Deal Natuurvezels

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!