GLB+hennep+vlas_2

Hennep + vanggewas = vergroeningspremie

DEN HAAG, 5 juli 2014 – Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken en Landbouw) heeft de Tweede Kamer laten weten dat vlas en hennep vanaf 2015 als milieuvriendelijk ‘groen’ gewas aangemerkt worden in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit staat in een brief over directe betalingen van het GLB voor de periode 2014-2020.

Per 15 mei 2015 vervallen voor de landbouwsector en de veehouderij de huidige bedrijfstoeslagen en toeslagrechten waarvoor betalingsrechten in de plaats komen. Het aantal nieuwe EU-subsidierechten is gelijk aan de hectares landbouwgrond die een aanvrager op de wijzigingsdatum opgeeft. In de periode 2015-2019 stijgt of daalt de waarde van een betalingsrecht geleidelijk naar €270.

Dijksma (PvdA) wil vanaf 2019 een systeem voor een gelijke basispremie per hectare voor alle bedrijven hebben gerealiseerd. Voor akkerbouwers die hennep of vlas telen is per betalingsrecht ook een vergroeningspremie van maximaal €120 te verdienen. Voorwaarde is dat aansluitend een vanggewas wordt ingezaaid. Zo wordt uitspoeling van de grond in de winter zo veel mogelijk tegengegaan en wordt het gehalte organisch materiaal in de bodem verhoogd.

» Lees meer

Rekensystematiek overgangspremie
In de overgangsperiode tot 15 mei 2019 bedraagt de vergroeningspremie van hennep- en vlastelers circa 45 procent van de basispremie die per 15 mei 2015 zal worden bepaald. Dit bedrag is mede afhankelijk van de opgebouwde bedrijfsrechten tot die datum. Wordt voor die datum het aantal toeslagrechten verhoogd, dan ontvangt het bedrijf tijdens de overgangsperiode dus een hogere basis- en vergroeningspremie.

In 2019 zal een betalingsrecht – bij benadering – een basispremie van €270,- opleveren. Deze subsidiewaarde wordt becijferd op basis van het per 2014 voor Nederland geldende budget, de voorgestelde verdeling hiervan en het areaal geregistreerde landbouwgrond per bedrijf. In combinatie met een aantal andere vergroeningsmaatregelen betekent dit een stimulans voor de Nederlandse natuurvezelsector.

Biobased grondstoffen
Het kabinet Rutte-II schat de kansen voor hennep- en vlastelers hoger in dan voormalig minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA). in de beleidswijziging speelt voor Dijksma c.s. vooral het vraagstuk van de bodemvruchtbaarhed, de biodiversiteit, de klimaatverandering en de trend richting industriële toepassing van biobased grondstoffen een rol. Versterking van de biobased economy moet bijdagen aan reductie van de CO2-uitstoot en de voedselzekerheid in de wereld. Een hectare vezelhennep met een gemiddelde opberngst van 8 ton droge stof (stro) legt circa  13 ton CO2 vast.

In Nederland valt vanaf 2015 akkerbouw van vlas en hennep, evenals de toepassing van de grondstoffen die deze gewassen opleveren, onder het regiem van het topsectorenbeleid. In december 2013 schetste Dijksma de Tweede Kamer al dat het kabinet voor de nationale invulling van het nieuwe GLB kiest voor verdere verduurzaming en ontwikkeling van de agrarische sector.

» De Boerderij over de vergroeningspremie

» LTO-Noord over invulling GLB

» Natuurvezelsector kwetsbaar

» Flyer Pantanova

» Lees verder over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!