Aanwijzing Opiumwet faciliteert achterhoedegevecht

AMSTERDAM, 12 maart 2015 – Arjan Lubach werpt in deze uitzending een satirisch licht op het arbitraire gedoogbeleid dat Nederland volgt ten aanzien van de cannabisplant en de producten die hiervan zijn afgeleid. In zijn uitzending van zondag 1 maart zoomt Lubach in op ‘relevante gasten die irrelevante maatregelen bekrachtigen en andersom’. Met als directe aanleiding de Aanwijzing Opiumwet die sinds 1 maart 2015 van kracht is.

Terzake het polemische discours rond cannabis legt Lubach het vastgeroeste gedachtengoed bloot van beleidsmakers op het departement van Veiligheid & Justitie. De in 2015 herziene Opiumwet werpt Nederland terug in de tijd en laat opnieuw zien dat de wetgever zich niet wenst te baseren op de praktijk van alledag. Dus in weerwil van veertig jaar gedogen, wetenschappelijke kennisopbouw, internationaal significante (markt)ontwikkelingen en adviezen van VN-kopstukken. De mondiale vraag naar cannabisderivaten is royaal voorzien van onafhankelijke context waarin de Herziene Opiumwet terzake cannabis tot broddelwerk mag worden aangemerkt.

Waterloo
Temeer blijkt dat feiten en wetenschap het soms afleggen tegen individuele opvattingen en politiek opportunisme. In dit geval de vastgeroeste standpunten van de VVD, belichaamd door de geharnaste Ivo Opstelten. De thans ex-bewindsman is voorheen op meer dossiers gewraakt. Zo werd in 2010 al duidelijk dat deze zelfbenoemde crimefighter geen boodschap had aan terechte juridische bezwaren tegen de wietpas die hij wilde invoeren als toegangsbewijs voor coffeeshops.

Lees meer

Dit zogenaamde veiligheidsbeleid moest binnen een half jaar wegens discriminatoire aspecten weer worden verlaten, waarop de vastberaden bewindsman in 2011 zijn wetsvoorstel indiende om de Opiumwet te herzien, uitsluitend op het lemma Cannabis: potentieel faciliterende en voorbereidende handelingen voor de productie van marihuana zijn vanaf maart 2015 strafbaar. Behalve growshops zijn hiervan thans ook reguliere tuincentra de dupe.

Het voorstel werd aangenomen per 1 maart 2015. Helaas voor Opstelten maakte de Teeven-deal van 4,7 miljoen keiharde euro’s een week later duidelijk dat ambtenaren op het VVD-bolwerk Veiligheid & Justitie kennelijk liever zwartwerken en wegkijken. Een betalingsbewijs aan ene ‘Cees H. zou zomaar onvindbaar zijn gebleven, indien de actualiteitenrubriek Nieuwsuur niet in de archieven was gedoken, in het bijzonder redacteur Bas Haan.

Maandagavond 9 maart 2015 vond Opstelten tenslotte zijn Waterloo aan het Binnenhof, nadat was aangetoond dat hij in een kongsi met staatssecretaris Fred Teeven evident flagrante obstructie jegens de volksvertegenwoordiging had gepleegd terzake een betalingsbewijs van 4,7 miljoen aan een ondernemer in cannabisproducten. Exit Opstelten en Teeven, ten val gebracht door verschil van mening over een plant die mag worden gezien als geschenk en voorziening van Moeder Natuur.

» Aanwijzing Opiumwet per 1 maart 2015.

» Opiumwetbesluit van 2006.

» Opiumwet dateert van 31 Mei 1928.

» Wettekst Experiment Gesloten Coffeeshopketen.

 

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!