Way to go: metropolitane landbouw

Het is hoog tijd dat weldenkende consumenten die het voedselvraagstuk serieus nemen, ook eens nadenken over hoe de openbare ruimte tussen de stad en het platteland het best kan worden benut. Ook in de nabije en vooral verre toekomst moet iedereen ten slotte te eten hebben.

In circa 180 metropolen wereldwijd leidt de bevolkingsgroei ertoe dat stadsuitbreiding ten koste gaat van agrarisch productiegebied. De video-animatie van Value Mediation Partners laat zien dat op termijn bestaande natuur en ecosystemen verdwijnen, tenzij de huidige stedelijke ontwikkeling vanuit agrarisch perspectief wordt bijgestuurd.

Lees meer

De productiesystemen in de landbouw zijn sterk gefragmenteerd en leiden mondiaal tot een verdringingseffect van productieareaal. Het is zaak te voorkomen dat professionele agrarische activiteit decennium na decennium naar de randen van de bewoonde wereld wordt verdrongen. Regionale productie van voedsel en grondstoffen gericht op de vraag en behoeften in het omliggende stedelijk afzetgebied vormt het duurzame alternatief.

Metropolitane landbouw strekt aanzienlijk verder dan stadslandbouw. Dit sociaalcorrecte zusje is eigenlijk stadstuinbouw. Deze bindende eco-trend  mag in relatie tot het aantal monden worden gezien als goedbedoelde mickey mouse-productie. Awareness als een pleister op de morele wond die het vraagstuk van voedselzekerheid bij sommigen veroorzaakt. Zo groeit een community die ook ontvankelijk mag zijn voor het gedachtengoed achter metropolitane landbouw.

BrightLights>BigCities

Door de agroproductie in een straal van 300 kilometer af te stemmen op de behoeften van de stadsmetropool worden nieuwe functies, professionele diensten en werkgelegenheid regionaal aangejaagd. Met een beetje gezond verstand kunnen stad en platteland dan in een meer vreedzame co-existentie gaan verkeren.

Het hoogst haalbare doel van metropolitane landbouw is voedselzekerheid en de productie van biobased grondstoffen door effectief om te gaan met de beschikbare ruimte. Zo kan bestaande natuur behouden blijven, de biodiversiteit aansterken en de bodemvruchtbaarheid op productiepeil blijven.

» Feeding Metropoles

» TransForum

» Value Mediation Partners

» Stichting Metropolitane Landbouw

» The Economist: Bright Lights, Big Cities

 

 

 

 

Comments (1)

  1. Pingback: Gezonde bodem is basis ecosysteem | Pantanova

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!