DenkTank voeding en fosfor

Fosfor vormt een onmisbaar element voor de productie van voedsel, maar de voorraad van deze cruciale grondstof is eindig. Dit is een weerbarstig vraagstuk waar wij maar eens lekker aan gaan knagen, dacht een groep academici in augustus 2012. Zij richtten een denktank op waarin de deelnemers vier maanden de hersens collectief lieten knarsen en zochten naar duurzame innovaties voor de voedselketen; van de boer via de voedselindustrie tot de consument en van resterende waardestromen tot nieuwe grondstoffen.

Deze braindrain leverde inzichten op om verduurzaming van de voedselketen rendabel en betaalbaar te maken. De denktank presenteerde het bijmengprincipe met de aanbeveling veelbelovend aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)Het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie zijn enthousiast over dit concept en hebben toegezegd de aanbevelingen verder te onderzoeken.

Bijmengen
Het bijmengprincipe zorgt er volgens de ontwikkelaars voor dat het reguliere voedselaanbod aanzienlijk verduurzaamt. Zij maakt dit duidelijk met een voorbeeld van het verschil tussen de plofkip en een meer diervriendelijke productie van kippenvlees. Anno 2012 is biologische productie bijna vier keer duurder. Dit verschil in productiekosten is grotendeels toe te rekenen aan de aparte logistieke keten die voor biologische productie in stand wordt gehouden.

Door bij te mengen in de reguliere keten wordt duurzamere kip tegen een lagere meerprijs bereikbaar voor de consument. Kosten worden gespreid over alle producten in het schap en boeren kunnen zo duurzaamheid geleidelijk doorvoeren zonder hoge investeringsdrempel of onaantrekkelijk afzetrisico.

Eerste berekeningen laten zien dat op een soortgelijke manier het vleesaanbod in supermarkten in 2020 volledig duurzaam kan zijn, met een prijsstijging die voor grote groepen consumenten acceptabel is. Het bijmengprincipe kan ook toegepast worden op groenten, fruit, melk en eieren.

Lagere milieubelasting
Behalve het bijmengprincipe produceerde de denktank ook concrete oplossingen voor het verduurzamen van de voedselketen. Meer inzicht in de herkomst van ingrediënten, het beter benutten van afval- en reststromen en de consument beter in staat stellen om duurzamere keuzes te maken staan daarbij centraal. De initiatiefnemers  verwachten dat Nederland het milieu een kwart minder kan belasten in de toekomst.

» Lees meer over fosfor.
» Diervriendelijke legbatterij Het Rondeel

 

 

Comments (1)

  1. Pingback: Gezonde bodem basis weerbaar ecosysteem | Pantanova

Leave a Comment

Pantanova ♥ Alldayjazz FM, luister mee!